Når kroppen taler med!   
Link til Brochure for 2022-23    Link til ansøgningsskema

1 årig uddannelse i samarbejds- og kommunikationsstrategier med forståelse ind i udviklingspsykologien.

Du vil med et kropspsykologisk udgangspunkt lære at opbygge ressourcer til samspillet med kollegaer, klienter/ borgere, familie og venner.
Du lærer at se og høre de forsvar hos den anden og dig selv, de låste mønstre. Og lære at møde dem med et åbent sind, så ny læring og udvikling kan finde sted.

Bodynamic’s speciale er forståelsen af sammenhængen mellem den psykologiske, motoriske og neurologiske udvikling hos barnet og den voksne, omsætte dette, og møde den anden fra et mere autentisk sted..

Kurset:
Uddannelsens fokus er de forskellige udviklingsstadier, vi går igennem i vores barndom, både på det motoriske, det neurologiske og det psykologiske plan.

Når vi er voksne, er en stor del af vores adfærd og vores måder at interagere på præget af de mønstre og strukturer, som blev skabt i løbet af vores barndom / teen-age år, i samspillet med vores forældre, vores familie og vores venner. De har ikke kun manifesteret sig i den måde vi kommunikerer på, det talte ord, den måde vi agerer på og sat sit præg i vores krop og kropsholdning.

Dette har, og får en betydning i arbejdslivet, parforholdet, familien og netværk i øvrigt.

En stor del af vores adfærd og måde at interagere med andre på, er præget af de mønstre og strukturer, som blev skabt i løbet af vores barndom  & teen-age år. De har manifesteret sig i den måde vi kommunikerer på både verbalt og nonverbalt og vores krop og kropsholdning. Det har betydning for kommunikationen, da vi har alle et verbalt og nonverbalt sprog.  På uddannelsen vil du arbejde med egne mønstre og strukturer, tilegne dig viden om social adfærd og derigennem udvikle strategier til et bedre samarbejde.

Du vil blandt andet blive:
* en mere effektiv leder, der kan tage lederskab indefra
* mere sig sikker i sin rolle som leder, HR-medarbejder, lærer, pædagog, socialrådgiver, sygeplejerske, terapeut
* at blive en bedre forælder,
* bedre til at forstå  og skabe tilfredsstillende relationer bedre

* bedre at forstå de forskellige dynamikker der opstår i en konflikt og hvilken rolle du spiller og påtager dig.

I dit daglige arbejdsliv vil du blive bedre til at:
* møde andre og får større indsigt i, hvad der ligger bag deres reaktioner.

* få mere viden om, hvordan social adfærd, kropsbevægelse og kropspositionering
har betydning for kommunikation

* kommunikere uden fordømmelse

* se, at hvem du er, og hvad du gør, er to forskellige ting.
* bruge eget og aflæse andres kropssprog

Link til Brochure for 2022-23

 

Back to main Training page