1-ÅRIG FOUNDATION TRÆNING – GRUNDUDDANNELSE

1-årig pædagogisk/ terapeutisk grunduddannelse i samarbejds- og kommunikationsstrategier med forståelse ind i udviklingspsykologien. Sidste mulighed for at tage Foundation hvis du vil videre på Practitioner som starter i marts 2025.

Bodynamic kan nu med stor glæde annoncere, at denne års Foundation-uddannelse vil i, samarbejde med Dansk Psykoterapeutforening, være den første af slagsen, til at blive krediteret som en master. Dette pilotprojekt er banebrydende i dansk historie! Skal du være med til at skrive dansk psykoterapeutisk historie? Vær den første sammen med os.

Pris 20.000 kr.

Spørgsmål af praktisk karakter og tilmelding: Nadine Vinther på mobil: 31 50 40 65 eller info@bodynamic.dk

Med Foundation træningen – 1. modul i Bodynamic’s efteruddannelse får du en skræddersyet træning til faggrupper, der har samspil med mennesker som en væsentlig del af deres arbejde, herunder uddannede og ansatte i undervisnings- social- og sundhedssektorerne, samt personaleledere, undervisere, rådgivere og behandlere med egen praksis.

Det vi kan give dig, er en række værktøjer og metoder, som markant forøger din evne til at opfatte og forholde dig til de finere signaler, vi alle udsender. Undervisningen vil føre til indre erkendelser, som øger dit nærvær, din dybde og præcision.

Udgangspunktet i Bodynamic Analyse er viden om menneskets psykomotoriske udvikling samt vores opfattelse af ønsket om samhørighed og værdighed som den væsentligste drivkraft i menneskets udvikling.

Det er ønsket om at bevare mest mulig samhørighed og værdighed, som dybest set driver os til at udvikle karakterforsvar. Disse forsvar indebærer, at ressourcer og handlemuligheder ikke bliver brugt – samtidig med, at de er kreative og kan være geniale overlevelsesstrategier.

I Danmark har vi Foundation træningen i Hørsholm i år – 4 x 5 dage eksternat:

1. kursus:    16-20. oktober 2024
2. kursus:    11-15. december 2024
3. kursus:    29. januar-2. februar 2025
4. kursus:    26. februar-2. marts 2025

Ditte Marcher, Henrik Heilmann & Lisbeth Marcher

UDDANNELSE TIL HALV PRIS

Der er flere af vores studerende, som helt eller delvis får betalt deres kurser eller uddannelser af deres arbejdsgiver. Såfremt du ikke har denne mulighed, men ser uddannelsen som relevant i forhold til dit arbejde eller din fremtid, så er der måske mulighed for, at du selv kan få uddannelsen for cirka halv pris.

Via en såkaldt bruttolønsordning/ lønomlægningsaftale kan din arbejdsgiver betale kurset eller uddannelsen mod at modregne dette i din bruttoløn. Det koster dermed ikke din arbejdsgiver penge, og du betaler selv, men med dine lønkroner før skat, hvilket oftest kan spare dig for det mellem en tredjedel og det halve.

Læs mere på SKAT’s side og forklaring på www.cbs.dk

Undervisningen i dette 1. år er bygget op omkring Bodynamic Analysens karakterstrukturmodel, som rummer beskrivelsen af udviklingsfaserne i opvæksten og de forskellige karakterforsvar, der knytter sig til disse aldersfaser. Hver af faserne har et centralt udviklingstema, som fremgår af følgende oversigt over udviklingsfaserne:

 • Eksistensfasen → Fosterperiode – 3 mdr.
 • Behovsfasen → 0 – 1,5 år
 • Autonomifasen → 8 mdr. – 2,5 år
 • Viljesfasen → 2 – 4 år
 • Kærlighed & Sexualitetsfasen → 3 – 6 år
 • Meningsdannelsesfasen → 5 – 9 år
 • Solidaritet & Præstationsfasen → 7 – 12 år
 • Teenagefasen → ca. 12 – 19 år

Modellen bygger på en koordineret og levende iagttagelse af menneskers udtryksformer og giver dig en forståelsesramme for grunden til dem. Eller måske nærmere, hvad der ligger bag dem.

 • Hvad er det egentlig et andet menneske kommunikerer, forventer af dig og har brug for. Hvordan er det forskelligt alt efter hvilke karakterforsvar, dette menneske er mest præget af?
 • Hvordan sanser du karakterstrukturerne i din egen krop ? Og hvilke genkender du i din adfærd ?
 • Hvilke aldre stammer de fra og hvordan ser de ud kropsligt?

Disse og lignende spørgsmål vil blive belyst gennem teori og praktisk træning på kurserne.

Karakterstrukturmodellen giver dig en form for kort, du kan orientere dig efter, således at du bliver bedre til at kommunikere på en måde, så andre føler sig mødt. Billedligt talt kan du sende på modtagerens bølgelængde. Det bliver nemmere at møde, vejlede, undervise og hjælpe andre. Og nemmere at mærke og holde af både dig selv og den anden.

Udover karakterstrukturerne vil choktraumer, fødsel, grænsedannelse, kønsidentitet og livsformsanalyse blive præsenteret som særlige temaer, der ligeledes har en prægende virkning på menneskers kontaktformer.

 • Bodynamic karakterteori og psykomotorisk udvikling (Personlighedsdannelse og kinestetisk læring)
 • Centrale begreber for forståelse af kontakt og kommunikation (samhørighed, værdighed, grænsedannelse, centrering, grounding og balance)
 • Teori og træning af vores kommunikations model, “Bodyknot-forløseren”
 • Gruppedynamik og gruppeprocesser (teambuilding)
 • Kropssprog og kropslæsning
 • Ressourceopbygning

Undervisningsformen baseres på teori, praktiske øvelser og udveksling af erfaringer.

Der etableres arbejdsgrupper, som mødes mindst en gang om måneden. Deltagelse i arbejdsgrupperne er som udgangspunkt obligatorisk – og et væsentligt element i indlæringsprocessen.

Endvidere skal der beregnes tid til læsning af det teoretiske stof.

Dette 1-årige forløb kan også betragtes som et selvstændigt afsluttet forløb med en høj prioritering af integration i forhold til deltagernes aktuelle arbejdssituation.

Dette års Foundation åbner døren til næste kapitel i din terapeutiske rejse med Bodynamic Practitioner træningen (3 årig uddannelse). I samarbejde med Dansk psykoterapeutforeningen fungerer dette som et pilotprojekt, der sigter mod akkreditering på masterniveau i Danmark.

Den 1-årige uddannelse afsluttes med en skriftlig eksamen. Den består af 100 “sandt / falsk” spørgsmål der relaterer sig til pensum. Der afsættes normalt en times tid til at gennemføre eksamen. Beståelseskriteriet er at man svarer rigtigt på mindst 70 af alle spørgsmålene.

Hent dit ansøgningsskema her:

Hent foundation brochure her: