Kom og vær med på 5 dage i Bodyknot metodens kropslige univers

 Dato: 19.-23. juni 2024

Bodynamic International har den fornøjelse at udbyde et kursus, der gør det nemmere, sjovere og langt mere tilgængeligt at arbejde med den kommunikationsmodel, som i Bodynamic systemet, er kendt som Bodyknotten.

Kurset handler om at arbejde med de konflikter, man har inde i sig selv, som erfaringsmæssigt har vist sig at være roden til de konflikter, man har med omverdenen.

På kurset vil vi undersøge de psykologiske forsvar og indre konflikter ud fra en inviterende, dansende indfaldsvinkel.

Hvad sker der, hvis en person lærer at værdsætte og forstå sine psykologiske forsvar frem for at bekæmpe og benægte dem?

De fleste mennesker – også terapeuter – taler alt for meget ud fra en tanke om, at man skal bekæmpe sine ’’svage sider’’, men dette er i yderste konsekvens skadeligt for personligheden.

På kurset skal vi arbejde med at komme ud af denne double bind, der handler om at ville ”helbrede” sig selv.

Selvrespekt er i sin essens at give sig selv lov til at have det, som man har det.

Derfor arbejder vi ud fra en filosofi om, at jo mere man arbejder på at ”helbrede” sig selv, jo værre risikere man at ende med at have det. Set ud fra det perspektiv er ingen af os ’’syge’’.

Vi skal gøre noget andet, for at få det bedre.

Med os selv og med hinanden.

I løbet af kurset vil vi have fokus på de to kerneelementer i Bodynamic – værdighed og samhørighed.  Det vil blive undervist i en ramme, hvor du får redskaber og øvelser til at etablere og styrke en vedvarende, indre erfaret oplevelse af centrering og afgrænsning i kontakten.

Udviklingspsykologien og Lisbeth Marchers forskning har vist, at barnet kan give op på sin værdighed for at passe ind i samhørigheds feltet på bekostning af evnen til at være i sig selv. Eller barnet kan holde så meget fast i sin egen værdighed, at det går ud over evnen til at være i en ligeværdig kontakt med andre – altså samhørighed.

Vi vil arbejde med hvordan vi kan have os selv med –  som en indre oplevelse af at stole på os selv og vores egen dømmekraft.

Bodyknot modellen og dens intrapersonelle elementer

Vi bruger Bodyknot modellen som en hyldest til den kropslige, mentale og emotionelle personlige intelligens. Modellen giver os et præcist og anvendeligt kort over de indre processer og elementer, der er til stede i menneskeligt samspil.

Arbejdet med metoden skærper din evne til at tænke skarpt, klart og afgrænset om din egen personlige måde at indgå i kontakt med andre mennesker og guider dermed din personlige udvikling.

Bodyknot modellen blev oprindeligt udviklet, som en metode til at løse ’knuder’ op. Knuder forstås i denne sammenhæng som en indre konflikt, som består af de grundlæggende og modsatrettede kodninger, der bygges op omkring de kernebeslutninger som gør, at barnesindet skaber sine egne fortællinger om virkeligheden.

Det lille barns sind er en aktiv, skabende bevidsthed, som hele tiden udvikler og tråder fortællinger sammen. Disse fortællinger munder ud i at blive til de psykologiske forsvar, der danner grundlaget for det, vi kender som karakterstrukturerne.

De 5 dage handler om at lave vores negative fortællinger om til konstruktive og positive fremadrettede fortællinger, der har stor indflydelse på retningerne i vores liv og hvordan vi interagerer med vores omgivelser. Vi tager udgangspunkt i de fortællinger, der ligger gemt i karakterstrukturerne, men du behøver ikke kende dem på forhånd.

At træne elementerne i Bodyknotten udvikler kontaktfærdighederne som guider samspillet mellem mennesker. Du vil blive trænet i at mærke dig selv, samtidig med at du spejler omgivelserne  og herved skærper evnen til at kommunikere klart og tage beslutninger mens du forbliver i kontakt og bevarer din egen værdighed i samhørighed – både i de personlige og professionelle relationer.

For terapeuten er Bodyknotten et redskab, der træner opmærksomheden på at mærke egen evne til værdighed og samhørighed og til at stole på sin egen dømmekraft i kontakten med andre. En terapeut der stoler på sin egen dømmekraft, er afgørende for en klient der ikke gør det.

Sted: Ådalsparkens selskabslokaler i Hørsholm

Dato: 19.-23. Juni klokken 10.00-18.00 alle dage.

Pris: Early bird pris:  3999.- ved tilmelding og betaling før 1. Maj, derefter er kursusprisen 5000.-

Tilmelding: Skriv til info@bodynamic.dk

Underviser:

Henrik Heilmann har 25 års erfaring med konfliktløsning, teamcoaching samt undervisning på leder- og psykoterapeutuddannelser. Derudover har han arbejdet som konsulent og beskæftiget sig med konflikthåndtering og ledersparring i virksomheder og offentlige institutioner. Han har arbejdet som underviser ved Bodynamic siden 1996.