ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Για πρώτη φορά ξεκινά Διαδικτυακά τον Φεβρουάριο του 2021,  η βασική εκπαίδευση του Bodynamic (Foundation), Σωματοδυναμικής Αναπτυξιακής Ψυχοθεραπείας στην Ελλάδα.

Η εκπαίδευση του Bodynamic είναι μια καινοτόμος προσέγγιση στη σωματική, ψυχολογική ανάπτυξη και αναγνωρισμένη Σωματική Ψυχοθεραπεία (EABP-ΠΕΣΩΨ).

Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα της επαφής και στα φαινόμενα συντονισμού μεταξύ πελάτη και θεραπευτή. Το καθρέφτισμα και η ενεργός παρακολούθηση, εκ μέρους του θεραπευτή, παίζουν καθοριστικό ρόλο.
Το Bodynamic συμπεριλαμβάνει το σώμα με μοναδικό τρόπο στην θεραπευτική διαδικασία, την θεραπεία του αναπτυξιακού τραύματος και των μετατραυματικών διαταραχών.

Το μοντέλο των Χαρακτηροδομών
Μέσα από 25ετή εμπειρική μελέτη, το Bodynamic ανέπτυξε το πιο διαφοροποιημένο μοντέλο Δομών Χαρακτήρα στον τομέα των σύγχρονων σχολών ψυχοθεραπείας, με μοναδικό τρόπο.
Το μοντέλο περιγράφει την ανάπτυξη των παιδιών σε 7 στάδια ξεκινώντας από το 2ο τρίμηνο κύησης μέχρι το 13ο έτος (εφηβεία).
Οι Χαρακτηροδομές απεικονίζουν την ψυχο-κινητική ανάπτυξη του παιδιού, ως πόρους και άμυνες που διαμορφώθηκαν από τον τρόπο, το χρόνο και τις συνθήκες διαβίωσης του παιδιού στη διάρκεια των αναπτυξιακών φάσεων της ζωής του. Με λίγα λόγια: Η σχέση της κινητικής ανάπτυξης με την ψυχολογική και συναισθηματική ωρίμανση του παιδιού.

Ο ρόλος του αναπτυξιακού τραύματος
Τα αναπτυξιακά τραύματα παίζουν καθοριστικό ρόλο στο σχηματισμό και τη στερέωση αυτών των Δομών.
Ένα πρώϊμο αναπτυξιακό τραύμα προκύπτει, για παράδειγμα, από μακρoχρόνιο χωρισμό από τους γονείς, εγκατάλειψη, συναισθηματική παραμέληση, έναν ανασφαλή δεσμό ή έλλειψη υποστήριξης. Αργότερα, μέσω μη υγιών συμμαχιών μεταξύ ενός γονέα και του παιδιού ή εμπειριών κατά τις οποίες το παιδί αποκλείστηκε από ομάδες στο σχολείο ή ντροπιάστηκε.

Απώλεια πόρων/προσόντων
Οι τραυματικές εμπειρίες μας διαμορφώνουν σε ένα ορισμένο βαθμό και οδηγούν στο γεγονός ότι χάνουμε την πρόσβαση σε σημαντικές πτυχές και ικανότητες του εαυτού μας ή δεν μπορούμε να τις αναπτύξουμε επαρκώς.
Μια από τις συνέπειες είναι ότι αργότερα, στις σχέσεις μας με άλλους ανθρώπους, επαναλαμβάνουμε ασυνείδητα ορισμένα, συχνά οδυνηρά πρότυπα ή δεν μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στους πόρους μας για να τα αντιμετωπίσουμε.

Σωματικό Εγώ
Ειδικά στην παιδική ηλικία, το παιδί βιώνει τον εαυτό του σε σχέση με τον εξωτερικό του κόσμο μέσω του σώματος του (Σωματικό εγώ), δηλαδή μέσω των αισθήσεων του σώματος, των κινήσεων και των συναισθημάτων του. Το «Σωματικό εγώ» επομένως παίζει κομβικό ρόλο στην αντιμετώπιση των δυσμενών εμπειριών κατά την διάρκεια αυτής της περιόδου.

Ανάπτυξη Χαρακτηροδομών και ατομικών συμπεριφορών

Σε αυτή την εκπαίδευση θα μάθετε πως κινείται το παιδί καθώς αναπτύσσει κινητικές δεξιότητες μέσω της εκούσιας χρήσης των μυών και πως αντιδρά (ψυχο-κινητικά)  σε συγκεκριμένες αναπτυξιακές προκλήσεις.
Το σώμα και οι Χαρακτηροδομές διαμορφώνονται και διαχωρίζονται σε:
πιο παραιτημένες (υποτονικές) και πιο ελεγχόμενες (υπερτονικές) και κάθε μια από αυτές απαιτεί διαφορετική, συγκεκριμένη θεραπευτική προσέγγιση.
Οι Χαρακτηροδομές δημιουργούν χαρακτηριστικές «Στάσεις» σώματος, αντίστοιχες εκφράσεις, συμπεριφορές, χειρονομίες, πεποιθήσεις, συστήματα αξιών.

Ως αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος εκπαίδευσης είναι να εξερευνούμε, αναγνωρίζουμε και να «διαβάζουμε» τις ενσωματωμένες Χαρακτηροδομές.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιείται ο μυϊκός τόνος και μια συγκεκριμένη στάση σώματος για την ρύθμιση των έντονων συναισθημάτων (π.χ. ένταση στη ωμική περιοχή).

Ενεργοποίηση πόρων

Ένας βασικός στόχος της εκπαίδευσης είναι να σας δείξει με ακρίβεια, πως οι ασυνείδητοι πόροι της κάθε Δομής και της στάσης του σώματος ενός ατόμου μπορούν να ξαναζωντανέψουν και να χρησιμοποιηθούν, για να ξεπεράσει το άτομο τις δυσμενείς ή τραυματικές εμπειρίες.

Εκπαιδευτικός στόχος

Το πρόγραμμα σπουδών συνίσταται στη διδασκαλία της ικανότητας να αναγνωρίζετε με ακρίβεια το αναπτυξιακό τραύμα και τις αντίστοιχες ενσωματωμένες Δομές και συμπεριφορές χαρακτήρα. Αυτό σας δίνει την δυνατότητα να παρέχετε την κατάλληλη συναισθηματική απόκριση στον πελάτη σας και να συμπεριλάβετε, βέλτιστα, τους αντίστοιχους πόρους στη διαδικασία της θεραπείας.

Επιπλέον, αυτή η εκπαίδευση σας δίνει μια ποικιλία σωματικών, θεραπευτικών ασκήσεων και τεχνικών, καθώς και τη γνώση για να μπορείτε να εργαστείτε με μεγαλύτερη ακρίβεια, πιο αποτελεσματικά σε σχέση με τα θέματα των πελατών σας.

Αυτή η ετήσια εκπαίδευση αποτελείται από 7 τετραήμερα και απευθύνεται σε ψυχολόγους, ψυχοθεραπευτές, συμβούλους, κοινωνικούς λειτουργούς, γιατρούς, λογο- θεραπευτές, φυσιοθεραπευτές αλλά και σε επαγγελματίες υγείας όπως εναλλακτικούς θεραπευτές, οστεοπαθητικούς κ.λ.π. σε εκπαιδευτικούς και γονείς που χρειάζονται εργαλεία ώστε να αντιμετωπίζουν και να «συνοδεύουν» τα παιδιά τους στην ψυχο- κινητική τους ανάπτυξη.

Η βασική εκπαίδευση είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην τριετή επαγγελματική εκπαίδευση (Practitioner) από την οποία πιστοποιούνται ως σωματικοί ψυχοθεραπευτές.

Η βεβαίωση παρακολούθησης δίνεται από το:
Bodynamic International / Somatic Developmental Psychology.

Εκπαιδευτές:
Ζώρζου Καλλιόπη
, εκπαιδεύτρια, επόπτρια, σωματική ψυχοθεραπεύτρια Bodynamic και συντονίστρια εκπαίδευσης στην Ελλάδα.
Γονιδάκης Κωνσταντίνος
, εκπαιδευτής και σωματικός ψυχοθεραπευτής του Bodynamic.

Η εκπαίδευση ξεκινά τον Φεβρουάριο του 2021 για 7 4ήμερα
Φεβρουάριος   18 – 19 – 20 – 21
Μάρτιος            18 – 19 – 20 – 21
Απρίλιος            15 – 16 – 17 – 18
Μάϊος                13 – 14 – 15 – 16
Ιούνιος              10 – 11 – 12 – 13
Οκτώβριος          7 – 8 – 9 – 10
Νοέμβριος          4 – 5 – 6 – 7

Ώρες:
Α΄4ήμερο
Πέμπτη 18 & Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου: 16.00 – 21.00
Σάββατο 20 & Κυριακή 21 Φεβρουαρίου: 10.00 – 18.00

Τα υπόλοιπα 4ήμερα
Πέμπτη – Παρασκευή: 17.00 – 21.00
Σάββατο – Κυριακή: 10.00 – 18.00

Ειδική τιμή εκπαίδευσης: 1.984 ευρώ (στο ποσό συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%)
Προκαταβολή 150 ευρώ μέχρι 10 Γενάρη 2021, και το υπόλοιπο ποσό σε 7 ισόποσες μηνιαίες δόσεις των 262 ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε:
Καλλιόπη Ζώρζου (εξουσιοδοτημένη εκπρόσωπος εκπαίδευσης του Bodynamic στην Ελλάδα).
email: kalliopizorzou@gmail.com
Τηλ: 0030 6973840863
Ώρες επικοινωνίας: 12.30 – 16.00 εκτός Σαββάτου και Κυριακής